Busreglement

 1. Schade aan de bus – Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus, bijv. het dak stuk maken, diefstal en andere zaken van deze aard leiden automatisch tot een schorsing uit de club. Bovendien kan ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,…), moet dit komen melden aan het bestuur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig). Zo niet zal dit beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.
 2. Het onnodig doen stoppen van de bus, om welke reden dan ook, is ten strengste verboden.
 3. De bus opzettelijk bevuilen kan niet. Het bestuur doet immers zijn best om een aantal plastic zakken te hangen, over de bus verspreid, waar men afval kan in gooien.
 4. Ambiance op de bus – Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit verband zijn: op het dak kruipen en veelvuldig hard op de ruiten of delen van het interieur kloppen.
 5. Roken en drugs zijn ten strengste verboden op de bus. Wie hierop betrapt wordt, zal automatisch voor een bepaalde periode geschorst worden.
 6. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil. De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven, …) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt, bij gebrek aan beterschap het risico, te worden geschorst.
 7. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en te laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de club. Vandalisme in en aan stadions, het aanvallen van onschuldige mensen en andere zaken van deze aard kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.
 8. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  – Eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus.
  – Eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg.
  – Eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit.
  – Eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.
  – Eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis.
 9. Als er zaken zijn die u niet bevallen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur. Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden. Wij staan open voor elke vorm van kritiek. Af en toe eens discussiëren, kan alleen maar leiden tot vooruitgang.
 10. Het bestuur houdt zich het recht voor om te vertrekken op het afgesproken uur. Er wordt op dat uur in principe niet geteld of iedereen er is. Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
 11. Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en voordelige manier naar KSVR gaan kijken. Als er medereizigers zijn wiens persoonlijkheid u verder minder op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen, niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.
 12. Alle opmerkingen in verband met de bus of de chauffeur moeten aan het bestuur gemeld worden. De gepaste conclusies zullen dan getrokken worden. Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur zullen dus niet geduld worden.
 13. Ook in het clublokaal dient iedereen ten allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus). Buiten het clublokaal dient tevens iedereen ten allen tijde de orde te bewaren.
 14. Ook in de wegrestaurants of shops moet men zich gedragen zoals een KSVR-supporter zich zou moeten gedragen. Stelen uit de shop is absoluut uit den boze. De naam van wie betrapt is door iemand van het bestuur kan gemeld worden bij de politiediensten en/of de shopverantwoordelijke.
 15. Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat het bestuur zal vergaderen over de zaak en een sanctie uitspreken. Eventueel kan een dergelijke vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus zelf. In zware gevallen zal het bestuur niet aarzelen te stoppen en de boelzoeker van de bus te gooien, desnoods op een parking langs de autostrade.
 16. In eerste instantie kan een schorsing oplopen tot 2 jaar. Bij een positieve evaluatie kan de geschorste terug mee met de bus. In het andere geval zal de schorsing verlengd worden met 4 jaar. Ook wie na een terugkeer een tweede keer bestraft moet worden zal 4 jaar aan de kant moeten blijven staan.
 17. Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. Een tweede inbreuk tegen het intern reglement betekent echter automatisch de definitieve uitsluiting uit de club.
 18. Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid van de supportersclub genoot.
 19. De naam van wie definitief wordt uitgesloten, kan worden doorgegeven aan KSVR. Op die manier weten ook eventuele andere supportersclubs welke mensen betrouwbaar zijn en welke niet.
 20. De bestuursleden verbinden zich ertoe ten allen tijde het goede voorbeeld te geven en kunnen ook ter verantwoording geroepen worden indien zij dit niet doen.
 21. Als de vraag naar plaatsen groter is dan het aanbod hanteren we volgende voorrangsregel bij tijdige inschrijving:
  – Leden hebben voorrang op niet-leden.
  – Volgorde volgens het aantal reeds meegedane verplaatsingen met de bus in het verleden.
 22. Leden die meegaan met de bus maken kans op een gratis ticket voor die bewuste verplaatsing. Alle namen gaan in de pot waaruit de gelukkigen worden getrokken. Indien u niet bij de gelukkigen bent blijft uw naam zitten voor de volgende verplaatsingen. Wanneer u dan op één van de volgende verplaatsingen uitgetrokken wordt terwijl u niet mee bent, dan gaat het formulier uiteraard niet terug in de pot. Hoe meer u meegaat, hoe meer kans op gratis tickets dus.
 23. Wie zich een lidkaart aanschaft wordt verondersteld dit reglement te kennen.
Advertenties